Tandemové seskoky

Co je tandemový seskok

Tandemový seskok je seskok ve dvojici, kdy je student (pasažér) pevně připoután k tandemovému padáku instruktora.

Výška tandemového seskoku

Maximální výška – bez použití kyslíku – je omezena na 4000m-4200m. Výška plně nalitého padáku musí být min. 1500m nad terénem. Proto se musí při tandemovém seskoku zahájit otevírání padáku ve výšce 1700-1800m. Volný pád z výšky 4200m má pak délku cca 2500m zatímco volný pád z výšku 3000m pouze 1200m. Tomu odpovídá doba přibližně 60″ ze 4200m oproti 20″ z výšky 3000m.

výška tandemového seskoku

Výpočet reálné ceny tandemového seskoku

Cenu za každý metr tandemového seskoku si spočítáte snadno. Stačí podělit výšku seskoku jeho cenou podle vzorce:

    \[ \frac{cena}{vyska}=cena \ za \ 1 \ metr \; \mbox{napriklad:} \; \frac{3880,-}{4200m}=0,92/1m \dots \frac{3800,-}{3000m}=1,26/1m \]

Například u JUMP-TANDEM ®, který provozuje tandemové seskoky z výšky 4200m bude cena za 1m výšky 0,92Kč. Tam, kde se tandemový seskok ze 3000m standardně nabízí za cenu mezi 3800,-až 4200,-Kč, bude cena za 1 m výšky mezi 1,26Kč a 1,4Kč.

Ještě zajímavější je znát cenu za 1m volného pádu.

Platí jednoduché pravidlo: čím delší volný pád, tím větší zážitek.

    \[ \frac{cena}{(vyska-vyska\ otevreni) }=cena\ za\ 1\ metr \ volneho \ padu \]

Opět např. tandemový seskok u JUMP-TANDEM ® ze 4200m – cena za 1m volného pádu bude 1,55,-Kč. Tandemový seskok ze 3000m za cenu 3800,-Kč ale již bude mít cenu za 1 m volného pádu přes 3Kč!

    \[ \frac{3880,-}{4200m-1750}=1,55,-/1m \dots \frac{3800,-}{3000m-1750}=3,04,-/1m \]

A pozor! Často se na internetu setkáte s tím, že se někde nabízí seskoky ze 3000-4000m: To znamená téměř jistě, že váš seskok se uskuteční max. z výšky do 3000m. 4000m napsané na webu jsou v takovém případě jen lákadlem, které ale nebude splněno.
*) a ani nemůže být – proč, to se dozvíte v sekci „Letadla používaná pro seskoky“

Kdo na internetu nabízí tandemové seskoky?

  • společnosti zabývající se provozováním tandemových seskoků

  • „kočovní“ tandempiloti bez letiště

  • zprostředkovatelské agentury

  • slevové agentury

základní rysy podle kterých zjistíte o jakou kategorii se jedná

 1. Profesionální společnost: má v ČR pouze jedno letiště. Může spolupracovat s další profesionální společností. Takovou společností nabízející služby českým klientům je např. JUMP-TANDEM®. Společnosti zabývající se zahraniční klientelou jsou Skyservice a Skycentrum.
 2. Kočovní tandempiloti nemají stálé letiště, většinou pendlují mezi 2-3 letištěmi a nevyužívají letadla ze 4000m.
 3. Agentury jsou dvojího typu:
  a) ty které přiznávají, že jsou agenturami. Poznáte je tak, že vedle tandemových seskoků prodávají i jiné typy zážitků.
  + nabízí seskoky na více letištích
  nemáte jistotu nákupu služby přímo od provozovatele
   často bývají dražší, než když si seskok koupíte přímo od provozovatele
  b) ty, které se tváří jako přímí provozovatelé
  – pozor toto může být kvalifikováno jako nekalá obchodní praktika dle zákona č. 634/1992 Sb.! Takovou agenturu, vydávající se za provozovatele snadno identifikujete podle toho, že tvrdí, že provozuje seskoky na 10 i více letištích (žádný takový skutečný provozovatel v ČR není).
  Pozor, u agentury uvádějící na stránkách zavádějící informace nemáte jistotu, jestli se váš seskok uskuteční. Alespoň ve vámi vybraném termínu.
 4. slevové agentury většinou nabízejí méně atraktivní lokality, tandemové seskoky z menší výšky a tudíž s kratším volným pádem, či jinak omezené nabídky.

Kde se tandemové seskoky provozují?

Česká republika je specifická velkým počtem sportovních letišť. Na mnoha z nich je také možno provozovat sportovní parašutismus. To ale neznamená, že jsou vhodná pro tandemové seskoky. V první řadě na nich nemusí být vůbec žádné zázemí. např toalety, bufet atd… Ještě důležitější je ale absence vhodného letadla. Pokud vezmeme v potaz tyto dva základní faktory, množství vhodných letišť se smrskne na tři letiště, kde se v ČR provádí tandemové seskoky z výšky 4000m. Jsou to letiště Prostějov, kde se orientují na českého zákazníka a kde provozuje parašutistická společnost JUMP-TANDEM a dále letiště Příbram a Most v Čechách, která se naopak orientují na cizinecký ruch z okolí Prahy, zejména pak Korejskou klientelu.

*) pozor: na internetu se stále objevují nabídky tandemových seskoků Kunovice. Parašutistický provoz na letišti Kunovice byl ukončen v roce 2015 a od té doby zde nebyl proveden ani jeden seskok. Firmy, které nabízejí tandemové seskoky v Kunovicích tedy nejednají čestně a poskytují nepravdivé informace.