Kontakt

Česká parašutistická asociace z.s.
Loosova 262/1
638 00 Brno

email: sport@paraskola.cz

tel.: +420 724 313 414